• Besplatan servis preporuka, ušteda za sve vrste osiguranja za vašu tvrtku

  • Smo stekli dugogodišnjim radom na rukovodećim pozicijama u renomiranoj osiguravajućoj kući sa svim vrstama osiguranja

  • Trošak našeg angažmana ne plaćate Vi, već taj trošak u vidu provizije plaća osiguravajuće društvo s kojim se sklope ugovori o osiguranju nakon zajedničkog odabira ponuđača.